eTop POS Extension

Ngày: 02/08/2018 lúc 04:12 PM

eTop POS là extension chrome sử dụng với mục đích tạo đơn hàng và quản lý đơn hàng từ Facebook.

Đặc biệt có thể giao hàng với chi phí rẻ hơn từ 25%-30% so với thị trường.

eTop POS hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng.

ETOP POS chỉ sử dụng trên nền tảng Facebook.

Sau đây là giao diện khi có ETOP POS.

Đầu tiên, bạn hãy "BẬT" ETOP POS lên.

Chọn "Tạo đơn hàng" trên tất cả các nơi có chứa comment như:

  • Trang (Fanpage)
  • Dòng thời gian (Timeline)
  • Trang cá nhân (Personal Wall)
  • Nhóm (Group)
  • Live stream
  • Video

Chúng ta có thể dễ dàng thấy các nút xanh hiện lên trên tương tác của các trang cá nhân, hay comment hay cả bình luận dưới fanpage.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể tạo đơn hàng từ Inbox của Fanpage hay tin nhắn cá nhân.

Nhấn vào nút xanh tạo đơn hàng để có thể trực tiếp lên đơn sản phẩm từ facebook.

Sau khi hiện lên giao diện để tạo đơn hàng trục tiếp:

Xem chi tiết hướng dẫn tạo eTop POS extention free tại đây.