Hướng dẫn quản lý đơn hàng - eTop.vn

Ngày: 01/09/2018 lúc 10:04 AM

 Quản lý đơn hàng:

Để tạo thành 1 đơn hàng Online thì sẽ có 2 phần quan trọng liên quan đến đơn hàng đó là: Thông tin khách hàngthông tin giao hàng.

 

  • THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
   • Tên khách hàng:
    • Dùng để liên hệ khi mua hàng, liên lạc và giao hàng, thanh toán, thu tiền.
   • Số điện thoại:
    • Để cửa hàng của bạn tiện liên hệ tư vấn, chăm sóc và để bạn tiện liên lạc giao hàng.
   • Email:
    • Dùng để liên hệ, thông báo, xác nhận các thông tin quan trọng giữa cửa hàng và khách hàng.
   • Địa chỉ khách hàng:
    • Địa chỉ chính xác mà khách hàng có thể nhận hàng khi mua hàng.
    • Hoặc dùng để gửi quà tặng chăm sóc khách hàng.
  • THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
   • Trạng thái đơn hàng:
   • Mới: Là các đơn hàng mới tạo ra, chưa tạo vận đơn giao hàng.
   • Đang gửi hàng: Đơn hàng đã tạo vận đơn giao hàng, đang chờ nhân viên lấy hàng đi giao.
   • Đang giao hàng: Nhân viên giao hàng đã đến lấy hàng đi giao.
   • Đã giao hàng: Nhân viên giao hàng đã giao hàng thành công. Nhưng chưa thanh toán phí giao hàng và eTop chưa chuyển tiền thu hộ. Nghĩa là chưa đối soát.
   • Hoàn tất: Đơn hàng đã giao và thanh toán toàn bộ các chi phí giữa eTop và Shop.
   • Hủy: Đơn hàng đã được lệnh hủy từ cửa hàng của bạn.
   • Mã đơn hàng:
    • Dùng để quản lý định danh đơn hàng của khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng của bạn.
   • Mã sản phẩm:
    • Mã định danh mẫu sản phẩm của bạn.
   • Tên sản phẩm:
    • Tên gọi thân thiện để phân biệt sản phẩm của bạn.
   • Giá bán lẻ:
    • Giá mà bạn dùng để hiển thị đến khách hàng, là giá bán xác định doanh thu của bạn trên từng sản phẩm.
   • Giảm giá:
    • Dựa vào các chiến dịch khuyến mãi của bạn hoặc ưu đãi riêng cho từng khách hàng.
    • Giảm giá gồm 2 loại: Theo phần trăm (%) hoặc theo giá trị.
   • Phí giao hàng shop báo khách:
    • Là phí giao hàng mà bạn tính với khách hàng của mình khi vận chuyển.
   • Thành tiền:
    • Tổng giá trị mà khách hàng phải thanh toán cho đơn hàng đã mua tại cửa hàng của bạn.
  • THÔNG TIN GIAO HÀNG:
   • Các thông tin liên hệ với người nhận hàng được lấy từ thông tin khách hàng bên trên là:
    • Địa chỉ.
    • Số điện thoại.
    • Họ tên khách hàng.
   • Tổng tiền thu hộ: Nhập số tiền mà bạn muốn thu hộ.
   • Chọn gói cước: Với mỗi gói cước sẽ có giá cước tương ứng, cùng thời gian giao hàng.
   • Ghi chú bắt buộc:
    • Cho xem hàng, không cho thử.
    • Cho xem hàng và cho thử.
    • Không cho xem hàng.
   • Xem thêm chi tiết hướng dẫn về giao hàng tại: